تیتر یکدسته‌بندی نشدهسیاسی

رئیس جمهور غنی: مداخله در وزارت داخله باید به صفر برسد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور، قبل از ظهر امروز در یازدهمین دور فراغت محصلین اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق، اشتراک و سخنرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری سریع، رئیس جمهور کشور از قربانی های دوامدار پولیس ملی در راستای تامین امنیت قدردانی کرده، گفت “ما متعهد به رسیدگی همه جانبه به خانواده های شهدا می باشیم، پولیس ما با متقبل شدن شهادت، بار بار ثابت ساختند که روحیه قوی ملی و اسلامی دارند.”

رئیس جمهور ضمن ابراز تبریکی به ۴۵۵ افسر تازه فارغ شده از اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق، خطاب به آنان گفت که هر یک شما ممثل ارادۀ ملی هستید که تا آخرین قطرۀ خون از این خاک مقدس دفاع می کنید.  وی تاکید کرد که پس از این، شما فرد نه بلکه قوۀ حاکمیت قانون هستید.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان ساخت، ضرورت واضح است تا پولیس ملی که طی هجده سال به جنگ سوق داده شده بود، دوباره به سوی تطبیق حاکمیت قانون که وظیفۀ اصلی آن می باشد، برگردانیده شود. وی همچنان به مسئولین امنیتی هدایت داد تا بر تمام وظایفی که بالای پولیس تحمیل شده است، غور صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور با تاکید گفت که باید مداخله ها در وزارت امور داخله به صفر برسد؛ هیچ کسی حق ندارد در امور کاری این وزارت مداخله کند. وی با تاکید گفت که حمایت تمام دستگاه دولت از پولیس در امر تطبیق قانون وجود دارد، اما در بدل این حمایت، تامین حقوق شهروندان را از پولیس می خواهیم.

در این مراسم همچنان فرمان اعطای مدال دولتی غازی میربچه خان برای پنج تن از افسران ممتاز یازدهمین دور فارغان اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق از سوی اسد الله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرأت گردید و از سوی رئیس جمهور غنی برای آنان تفویض گردید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن