پارلمانتیتر یک

ارایه سند بودجه‌ ملی سال مالی ۱۳۹۹ به مجلس نمایندگان

محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه امروز (دوشنبه، ۲ جدی) سند بودجه‌ سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی را برای تصویب، به مجلس نمایندگان ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری سریع، آقای قیومی گفت که این سند براساس امکانات و محدودیت‌های مالی کشور ترتیب شده است. او افزود که در این سند بودجه به سکتورهای امنیت، مصونیت، نظم عامه، معارف و تهیه مسکن اولویت داده شده است.

قیومی همچنان تأکید کرد که بخش زیادی از بودجه‌ی انکشافی به تهیه‌ی مسکن، ترانسپورت، مخابرات، انرژی، معادن و خدمات عامه اختصاص داده شده است.

سند بودجه‌ ملی سال مالی ۱۳۹۹ در تاریخ ۲۳ عقرب سال جاری به شورای ملی فرستاده شده بود. این سند چندی پیش از سوی مجلس سنا تأیید شد.

این در حالی است که بودجه‌ سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی ۴۲۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون افغانی در نظر گرفته شده است. از این جمله ۲۸۹ میلیارد افغانی آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن