انتخاباتتیتر یک

کارزارهای انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری رسما آغاز شد

کارزارهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری از اولین دقایق بامداد امروز یک‌شنبه (۶اسد) رسما در سراسر کشور آغاز شده است.

در این دور از انتخابات ریاست جمهوری، ۱۸ نامزد انتخاباتی با هم رقابت می کنند.

به گزارش خبرگزاری سریع، پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که مدت کارزارهای انتخابی ۶۰ روز کاری است و ۴۸ ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات پایان می یابد.

این کمیسیون اعلام کرده که سقف هزینه دو ماه کارزار انتخاباتی برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حدود ۴۴۲ میلیون افغانی معادل حدود ۵ میلیون دالر تعیین شده است.

این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ برای هر نامزد انتخاباتی ۱۰ میلیون افغانی برای کارزارهای انتخاباتی در نظر گرفته شده بود.

پیش از این کمیسیون انتخابات هزینه مجموعی انتخابات ریاست جمهوری را  ۱۴۹ میلیون دالر در نظر گرفته است که ۹۰ میلیون دالر آن از سوی حکومت افغانستان و ۵۹ میلیون دیگر توسط نهادهای بین‌المللی تامین می‌شود.

روز گذشته نیز نهادهای امنیتی از تامین امنیت انتخابات اطمینان دادند.

این کارزارهای انتخاباتی در حالی آغاز شده است که کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار داده راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل و یا بعد از وقت معین شده، تخلف انتخاباتی محسوب می شود. این کمیسیون همچنان از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی خواسته که اصول رفتاری مبارزات انتخابی، احترام به تمام قوانین و مقررات کشور، اصل صداقت، اصل حرمت شخصیت ها، آزادی های سیاسی در حدود قانون و دسترسی برابر به امکانات مالی و ملی را رعایت کنند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن