انتخاباتتحلیلتیتر یک

عزم جدی ارگ برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

سرانجام بودجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ نهایی شد و حکومت پرداخت شصت درصد آن را به عهده گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات در ماه گذشته اعلام کرده بود که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به ۱۴۹ میلیون دالر بودجه نیاز دارد و بدون این مبلغ برگزاری انتخابات تقریبا غیرممکن خواهد بود.

با این حال علی رغم اینکه نهادهای بین المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان پیشتر نسبت به تامین هزینه های انتخابات ریاست جمهوری تعهد داده بودند، اما پاسخ مثبتی به درخواست کمیسیون مستقل انتخابات ندادند. شماری از منابع آگاه نیز اعلام کردند که طرف های خارجی برای پرداخت هزینه های انتخابات شرط هایی گذاشته اند و به حکومت افغانستان گفته اند که تا اجرایی شدن این شروط نمی توانند بودجه انتخابات ریاست جمهوری را تامین کنند.

این مسئله بحران دیگری بر سر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. با این حال حکومت افغانستان با تلاش های بسیار شماری از شروط کمک کننده های خارجی که در جهت شفافیت انتخابات بود را به سرعت اجرا کرد تا دیگر بهانه ای برای عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در میان نباشد.

در ماه های گذشته حکومت افغانستان تمام تلاش خود را کرده است تا انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر آن برگزار شود. حکومت در این مسیر با تمام قدرت کوشش کرده است تا موانع برگزاری انتخابات را از پیش روی کمیسیون مستقل انتخابات بردارد. این امر تا آنجایی بود که حکومت در پی اعتراض نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ترکیب کمیسیون مستقل انتخابات، پیشنهاد کرد که آن ها خود اعضای این کمیسیون را انتخاب کنند تا دیگر بهانه برای اتهام زنی به ارگ برای دخالت در انتخابات و تحریم انتخابات باقی نماند.

اکنون نیز حکومت افغانستان علی رغم تمامی مشکلاتی که با آن روبرو می باشد پرداخت ۶۰ درصد از بودجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که معادل ۹۰ میلیون دالر است را به عهده گرفت. این در حالی است که جامعه جهانی نسبت به تامین ۴۰ درصد باقی مانده بودجه تعهداتی داده است. اقدام حکومت در پرداخت بخش بزرگی از هزینه های انتخابات ریاست جمهوری نشان دهنده عزم جدی ارگ برای عمل به تعهد خود می باشد. ارگ تعهد کرده است که انتخابات ریاست جمهوری بر طبق قانون اساسی و توسط کمیسیون مستقل انتخابات در موعد مشخص آن برگزار شود.

در حالی که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و برخی از احزاب سیاسی کشور به شکل شبانه روزی تصمیم ارگ برای برگزاری انتخابات را زیر سوال می برند و رهبران حکومت را متهم به دخالت در انتخابات می نمایند، کمیسیون مستقل انتخابات که اعضای آن توسط خود نامزدان انتخاب شده است، بدون توجه به حواشی و همچنین بدون سیاسی کاری، در فضای مساعدی که حکومت برای ایجاد کرده است، برنامه های خود را به پیش می برد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن